Pasākums

Mātes Terēzes lūgšana

Klusums, Mīlestība un Gaisma – ir trīs atslēgas vārdi jeb piekļuves kods Latvijas Radio kora mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Sigvarda Kļavas izauklētajai koncertprogrammai “Mātes Terēzes lūgšana”. Impulsu tai devis komponists Pēteris Vasks, komponējot “Lūgšanu” un “Klusuma augļus” – dziesmas ar Mātes Terēzes vārsmām.

Māte Terēze, īstajā vārdā Agnese Gondža Bojadžu ir viena no Katoļu Baznīcas izcilākajām un spilgtākajām pagājušā gadsimta personībām, kura satricināja pasauli ar savu uzticīgo, mīlestības pilno kalpošanu Dievam un cilvēkiem. Jau sešus gadus pēc viņas nāves 2003. gadā pāvests Jānis Pāvils II kanonizēja viņu, pasludinot māti Terēzi par svēto. Viņas pašaizliedzīgā un kalpošanai atdevīgā dzīve iedvesmojusi daudzus māksliniekus un mūziķus visā pasaulē.

Programmatiski koncerta ideju papildinās latgales lūgsnu cauraustā Andreja Selicka "Litānija Mātei Terēzei", Riharda Dubras prieka pielietā partitūra “Klusums, mīlestība un gaisma”, Ērika Ešenvalda "Piliens okeānā", kurā apvienotas Mātes Terēzes un Sv. Asīzes Franciska lūgšanas un Arvo Perta kamerorķestrim rakstītais darbs "Siluana dziesma", kas veltīts arhimandrītam Sofronijam, kurš savulaik Sv. Panteleimona klosterī kalpojis par palīgu viedajam Siluanam.

Programmas saturiskais ietvars būs apliecinājums tam, ka patiesu un piepildītu lūgšanu spēkam nav ne konfesionālu, ne nacionālu robežu.

Programma

Rihards Dubra, Ēriks Ešenvalds, Andrejs Selickis, Pēteris Vasks, Arvo Perts

Dalībnieki

Latvijas Radio koris
Sinfonietta Rīga
Diriģents Sigvards Kļava